Discover Your Strength via DISC Personality System powered by PeopleKeys(R)

最新
开学日期

2019年12月6日

  课程章程 / 报名表  

授课语言

粤语(辅以英语)


会员学费

HK$ 980


非会员学费

HK$ 1,180 


报名优惠截止日期

2019年11月6日


会员预约价格

HK$ 880


非会员预约价格

HK$ 1,080


查询

详情:
李小姐: 2774 8552
电邮: dianali@hkma.org.hk
传真 2365 1000
 
报名/一般查询
2774 8500/2774 8501


查询

详情:
李小姐: 2774 8552
电邮: dianali@hkma.org.hk
传真 2365 1000
 
报名/一般查询
2774 8500/2774 8501