Bachelor of Arts (Hons) Accounting and Finance
- Top-up Bachelor Degree

英国格林威治大学授课语言

英语


查询

详情:
翁先生: 3958 4800
郭小姐: 2774 8599
电邮: baaf.greenwich@hkma.org.hk
传真: 2365 1000

个别雇主可酌情决定是否承认本课程可令学员获取的任何资格。


学费

HK$ 59,700  (to be collected in three installments.)

查询

详情:
翁先生: 3958 4800
郭小姐: 2774 8599
电邮: baaf.greenwich@hkma.org.hk
传真: 2365 1000